Ons verkiezingsprogramma heeft vorm gekregen door te luisteren naar onze inwoners en vooral door veel onder de mensen te komen.  Het is opgebouwd uit 6 speerpunten die haalbaar, realistisch en noodzakelijk zijn voor onze gemeente en haar inwoners.

Mensen moeten zich kunnen thuis voelen in onze gemeente, ze moeten er kunnen thuis zijn en mensen moeten graag thuis komen in Tremelo en Baal.

#THUISINTREMELOBAAL DAT IS:

* Aandacht voor koning fiets en de algemene verkeersveiligheid

 • Betere en veiligere fietsinfrastructuur voor de functionele én de recreatieve fietsers
 • Het inrichten van fiets(-vriendelijke)straten en veilige fiets-en wandelverbindingen
 • Nieuwe en comfortabele fietspaden, brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen realiseren
 • Slimme en energiezuinige straatverlichting plaatsen
 • Slimme verkeerslichten en conflictvrije kruispunten verwezenlijken
 • Extra snelheidscamera’s en eventueel trajectcontroles op onze hoofdwegen plaatsen en dit op basis van meetresultaten

 

* Een gemeente met een bruisend en ondernemend verenigingsleven, dat verdient alle steun en de nodige investeringen

 • Investeren in infrastructuur voor sport, jeugd en cultuur die noodzakelijk, haalbaar, toegankelijk en op maat van onze verenigingen en inwoners is (sporthal, polyvalente zaal, jeugdlokalen, lokalen voor verenigingen, buitensportterreinen…)
 • Ondersteuning van en voor verenigingen
 • Extra aandacht en ondersteuning naar de vele vrijwilligers toe

 

 * Zorg op maat voor al onze inwoners

 • Iedereen heeft recht op welzijn, zorg en gezondheid
 • Verder werken aan een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking (gebouwen, wegen, openbare toiletten, festiviteiten…)
 • Kinderopvang verder optimaliseren met o.a. een grote centrale Buitenschoolse Kinderopvang in het centrum van Tremelo en de uitbouw van het Huis van het Kind voor alle vragen rond kinderen en opvoeding
 • Inspelen op de nood van senioren via een seniorencoach, aangepaste woonvormen,  ontmoetingsplaatsen...
 • Betaalbaar wonen voor jong en oud
 • De groeiende vereenzaming bij jong en oud aanpakken

 

 * Een gemeente waar iedereen zich kan ontspannen en tot rust kan komen

 • In de Kalvenne gaan wij voor natuurbehoud in evenwicht met kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor jongeren, ouderen en zorgbehoevenden, alsook voor de ontwikkeling van recreatie en toegankelijke groene ruimte met speelzones, speeltuintjes, picknickbanken, uitlaatzones voor honden…
 • Recreatiedomein Parkheide verder opwaarderen (speelbos, slimme en zuinige verlichting langs Finse piste, renovatie taverne...)
 • Naast het OCMW in Baal een parkplein creëren voor ontspanning en festiviteiten
 • Aangename buurten met groene rust- en ontmoetingsplekken en speelterreintjes. 
 • Buurtverfraaiingen en ontmoetingsmomenten kunnen op steun van de gemeente rekenen.

 

 * Kordaat en gepast optreden tegen overlast, diefstal, vandalisme en sluikstorten

 • In dialoog gaan (via een buurtwerker)
 • Betere communicatie tussen politie en gemeente
 • Buurtinformatienetwerk en camera’s
 • De pakkans verhogen en hogere boetes voor sluikstorten

 

 * Een financieel gezonde gemeente met een optimale dienstverlening

 • Geen belastingverhoging!
 • De investeringen in en de werking van onze gemeente zijn afgestemd op de inkomsten
 • Dichter bij de burger staan door de invoering van een systeem (applicatie) dat sneller en efficiënter communiceert, met inspraak vóór de beslissingen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.