Vrouw & Maatschappij

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica is de grootste politieke vrouwenbeweging van het land. We nemen standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in een politieke visie. Zowel binnen de structuren van de CD&V als op het bredere politieke forum. Zo ondernemen we honderden acties om onze gemeentes, regio’s en provincies vrouwvriendelijker te maken.

PRIORITEITEN

PARITEIT

Een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politieke instellingen. Daar gaan we voor.

GENDER maintreaming

V&M wil ervoor zorgen dat de dagelijkse bekommernissen van ALLE vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin als op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming. We blijven hamereren op het belang van een duurzame combinatie van arbeid en gezin.

EMPOWERMENT

Sommige vrouwen hebben versterking (empowerment) nodig omdat ze in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten: alleenstaande vrouwen, oudere vrouwen, allochtone vrouwen, vrouwen in een geweldsituatie, herintreedsters, slachtoffers van partnergeweld, ... V&M kaart de uitdagingen aan waarmee zij geconfronteerd worden en dwingt het beleid om hier aandacht voor te hebben.

Meer vrouwen in de lokale politiek!

Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag.  Vrouw & Maatschappij – CD&V politica roept in het verkiezingsjaar 2018 op tot meer pariteit in de gemeentelijke en provinciale besturen. Dit jaar doopte Vrouw & Maatschappij haar jaarlijkse Cravattendag dan ook om tot "Sjerpendag".  De Vrouw en Maatschapppij afdeling Tremelo deed ook mee met deze "Sjerpendag". Nog steeds zijn er te weinig vrouwen in lokale uitvoerende politieke posities, met deze actie willen we daarin verandering brengen.  Met de lokale verkiezingen op komst hopen we dan ook meer vrouwen aan een sjerp te helpen!  
 
Meer vrouwen in de lokale politiek, daar gaan we voor"!!!

Zij Blij-dag 2017

De christendemocratische vrouwenbeweging Vrouw en Maatschappij organiseert ieder jaar op Moederdag de 'Zij Blij-dag', waarop ze aandacht vraagt voor een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin. Dit jaar wordt er geijverd voor meer vrije tijd voor vrouwen.

 

Vrouw&Maatschappij-CD&V politica vragen aandacht voor geweld en seksuele intimidatie op het werk!

Aan het station van Begijnendijk was er op vrijdag 17 november een actie. Ze reikten er witte lintjes uit aan de reizigers en er was voor de pendelaars ook een flyer met informatie en beleidseisen om geweld en seksuele initimidatie op het werk aan te pakken.

 

Moederdagontbijt 2018 in Betekom

Vrouwen en mama’s komen tijd tekort. Vrouw & Maatschappij - CD&V politica Begijnendijk-Betekom vraagt om van de vrije tijd van vrouwen een lokale #prioriTIJD te maken! Tijdens ons moederdagontbijt deelden we dan ook badparels uit samen met een to-do-lijstje waarop "tijd voor jezelf" op nummer één staat!

Zowel Sonja van Hoof als ikzelf, Ria Claes, zijn onze steun gaan betuigen aan het team van Begijnendijk en hebben genoten van het fantastisch ontbijt dat ieder jaar met veel liefde wordt geserveerd. PROFICIAT!

 

Lokale verkiezingen 2018

Lokale bestuursverkiezingen - januari 2019
 
De kandidatuurstellingen zijn afgesloten. Maar er moet nog gestemd worden. En daarvoor doen we een beroep op u.
 
De lokale bestuursverkiezingen worden georganiseerd door de lokale partij-afdelingen en daar worden ook de voorzitters voor de lokale afdelingen van de geledingen gekozen worden. Deze verkiezingen gaan door tussen 1 januari en 15 februari, afhankelijk van het lokale partijbestuur.
 
Dit zijn de regels om te kunnen stemmen op een V&M-voorzitster:
 
  • Stemrecht: Vrouwelijke V&M leden die minstens sinds drie maanden lid zijn. Mannen kunnen enkel steunend lid zijn, en hebben geen stemrecht.
  • Volmacht: Een volmacht kan enkel gegeven worden aan iemand met stemrecht, dus aan een vrouwelijk V&M lid. Er kan maar één volmacht gegeven worden per persoon.
 
Meer info over het lokaal voorzitterschap? Klik hier of aarzel niet om ons te contacteren via vrouw@cdenv.be

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.