Samen met Begijnendijk hebben we ons ingezet op de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen! We waren erg vroeg aan het station te Begijnendijk!


Zo zijn Diane Willems en Ria Claes de contaktpersonen. 

Is er IEMAMD geïnteresseerd om zich aan te sluiten? Jullie  kunnen steeds contact opnemen op nummer 0472218331 (Diane Willems) of 0499163203 (Ria Claes).


GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET WERK

LAAT SEKSISME JE NIET VLOEREN!


VOORWOORD
25 november nadert. Op de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen dragen wereldwijd mannen en vrouwen een wit lintje om te tonen dat ze geweld tegen vrouwen afkeuren, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dat ze zelf nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen of tolereren. Aan de internationale wittelintjescampagne nemen naar schatting ondertussen meer dan 70 landen deel. Van Canada tot Thailand wordt aandacht gevraagd voor dit universeel probleem. Naar goede gewoonte blijft ook Vrouw & Maatschappij – CD&V politica niet aan de zijlijn staan.
Dit jaar focust de wittelintjesactie van V&M op het thema van geweld en seksuele intimidatie op het werk. De tweede feministische golf die opkwam in de jaren zestig startte veelbelovend voor de vrouw: men streed onder andere voor economische zelfstandigheid, een gelijke positie in de maatschappij en het recht op betaalde arbeid. Geleidelijk aan verbeterde de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt, maar er blijven uitdagingen en ongelijkheden die vrouwen op de arbeidsmarkt parten spelen. Zo ook geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt immers dat één op drie werknemers wordt geconfronteerd met geweld en seksuele intimidatie en dat vrouwen daarvan veel vaker het slachtoffer zijn dan mannen.
Geweld op de werkvloer omvat alle feiten waarbij iemand psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van zijn of haar werk. Seksuele is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of dat er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Het risico dat iemand loopt om het slachtoffer te worden van ongewenst seksueel gedrag wordt bepaald door het geslacht, de leeftijd en de burgerlijke staat of relatiestatus. Zo lopen vrouwen twee keer meer kans om blootgesteld te worden aan ongewenst seksueel gedrag dan mannen. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen jonger dan 40 jaar en die alleenwonend zijn, veel vaker te kampen hebben met ongewenst seksueel gedrag.
Het is essentieel dat wij zo snel mogelijk en op een zo omvangrijk mogelijke manier een halt toeroepen aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en aan geweld en seksuele intimidatie in het bijzonder. De Weinstein-affaire, waarbij aan het licht kwam dat de machtige Hollywoodproducer Harvey Weinstein gedurende meerdere decennia al meer dan 75 vrouwelijke actrices seksueel heeft geïntimideerd, belaagd en enkelen zelfs verkracht, is het reinste bewijs dat ook binnen professionele contexten gendergerelateerd geweld meer dan aanwezig is. De daarop volgende #MeToo-getuigenissen die opdoken op sociale media en die werden gedeeld door vrouwen overal te wereld, waaronder ook velen in België, toonde aan hoe enorm wijdverspreid geweld en seksuele intimidatie vandaag de dag nog steeds is. Ook op het werk.
Vrouw & Maatschappij – CD&V politica wil dat vrouwen overal en altijd veilig zijn en een volwaardig en gelijkwaardig lid zijn van onze samenleving. En dus ook op werkvloer. Daarom dragen wij dit jaar een wit lintje om alle Harvey Weinsteins in België, Hollywood en daarbuiten te tonen dat geweld en intimidatie niet worden aanvaard in onze samenleving en niet op onze werkvloeren. Daarom zegt V&M tegen daders en slachtoffers: Laat seksisme je niet vloeren!Liesbeth Maris,
Algemeen Voorzitster Vrouw & Maatschappij – CD&V politica

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.